Về Chúng Tôi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BULONG SÀI GÒN  là một trong những công ty chuyên sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh các loại phụ kiện liên kết, sử dụng cho các ngành:

xây dựng, cơ điện(M&E), truyền tải điện, cơ khí chế tạo, chế biến gỗ, đóng tàu, dầu khí. v.v


Sản phẩm nổi bật

30/07/2020

Bulong liên kết

Liên hệ
1059 Lượt xem

Bulong liên kết

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.

- Tình trạng: Hàng có sẵn.

- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)

- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M6 – M30 mm

- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9

- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.

- Chất Liệu: Thép, Inox.

Bulong móng bẻ V

Liên hệ
1074 Lượt xem

Bulong móng bẻ V

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Guzong

Liên hệ
1358 Lượt xem

Guzong

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Boulon móng bẻ móc J

Liên hệ
1417 Lượt xem

Boulon móng bẻ móc J

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

BULONG

Bulong liên kết

Liên hệ
1059 Lượt xem

Bulong liên kết

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.

- Tình trạng: Hàng có sẵn.

- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)

- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M6 – M30 mm

- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9

- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.

- Chất Liệu: Thép, Inox.

Bulong móng bẻ V

Liên hệ
1074 Lượt xem

Bulong móng bẻ V

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Guzong

Liên hệ
1358 Lượt xem

Guzong

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Boulon móng bẻ móc J

Liên hệ
1417 Lượt xem

Boulon móng bẻ móc J

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Boulon móng bẻ L

Liên hệ
1337 Lượt xem

Boulon móng bẻ L

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Thanh ren thép C45

Liên hệ
1222 Lượt xem

Thanh ren thép C45

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Bulong Neo / móng chữ U

Liên hệ
1554 Lượt xem

Bulong Neo / móng chữ U

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 200 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Bulong liên kết

Liên hệ
1059 Lượt xem

Bulong liên kết

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.

- Tình trạng: Hàng có sẵn.

- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)

- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M6 – M30 mm

- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9

- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.

- Chất Liệu: Thép, Inox.

Bulong móng bẻ V

Liên hệ
1074 Lượt xem

Bulong móng bẻ V

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Guzong

Liên hệ
1358 Lượt xem

Guzong

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Boulon móng bẻ móc J

Liên hệ
1417 Lượt xem

Boulon móng bẻ móc J

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Boulon móng bẻ L

Liên hệ
1337 Lượt xem

Boulon móng bẻ L

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Thanh ren thép C45

Liên hệ
1222 Lượt xem

Thanh ren thép C45

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Bulong Neo / móng chữ U

Liên hệ
1554 Lượt xem

Bulong Neo / móng chữ U

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 200 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Bulong liên kết

Liên hệ
1059 Lượt xem

Bulong liên kết

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.

- Tình trạng: Hàng có sẵn.

- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)

- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M6 – M30 mm

- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9

- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.

- Chất Liệu: Thép, Inox.

Bulong móng bẻ V

Liên hệ
1074 Lượt xem

Bulong móng bẻ V

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Guzong

Liên hệ
1358 Lượt xem

Guzong

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Boulon móng bẻ móc J

Liên hệ
1417 Lượt xem

Boulon móng bẻ móc J

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Boulon móng bẻ L

Liên hệ
1337 Lượt xem

Boulon móng bẻ L

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Thanh ren thép C45

Liên hệ
1222 Lượt xem

Thanh ren thép C45

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 150 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

Bulong Neo / móng chữ U

Liên hệ
1554 Lượt xem

Bulong Neo / móng chữ U

Liên hệ

- Nhà sản xuất: BuLong Sài Gòn.
- Tình trạng: Hàng có sẵn.
- Liên hệ: 0935 128 669 (Mr. Thái Nguyên)
- Email: nguyen.bulongsaigon@gmail.com

- Quy Cách: M10 - M56 mm.
- Chìều Dài: 200 - 6000 mm.
- Cấp Bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bề Mặt: Mạ Kẽm, Nhúng Nóng, Inox, Đen, Xi Trắng.
- Chất Liệu: Thép, Inox.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Quy trình sản xuất bu lông các loại neo móng... tại Bulongsaigon.com

Bulong Neo sản xuất tại xưởng - bulongSaiGon.com

ĐỊNH VỊ BU LÔNG NEO CHO CỘT THÉP HÌNH NHÀ XƯỞNG (PHẦN 2)

Bulong Sài Gòn

Chất lượng giá trị chúng tôi mang lại hơn những gì bạn tưởng tượng

900 QL 1A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

0902269439

Vu.bulongsaigon@gmail.com

Facebook Fanpage

Bản đồ